Se vähän virallisempi kannanotto

Toistaiseksi en ole kommentoinut Painonostoliiton johtokunnan päätöstä kahvakuulavaliokunnan päätökseen ja siihen liittyviä käänteitä virallisemmin missään. Teen sen nyt. On pakostakin sysipitkä kun on liitteitä. 

 

Vastineet valiokunnan päätökseen poistaa naisten 24 kilon tempaus ja 24 kilon yhden käden rinnalleveto-työntö

Halusimme vajaan kymmenen henkilön ryhmänä miettiä kuinka etenemme valiokunnan esityksen suhteen, joka mielestämme oli kohtuuton mm. toteuttamistavan suhteen. Ryhmässä oli molempien lajien nostajia eri seuroista, valmentajia että eri seurojen jäseniä. Osa otti yhteyttä valiokunnan päätöksen jälkeen.

Vaikutti valitettavasti siltä, että valiokunta ei olisi halunnut ottaa päätöstään omassa kokouksessaan uudelleen käsittelyyn, olimme tässä vaiheessa olleet yhteydessä valiokunnan seuran edustajaan. Kysyimme liitosta kuinka kannattaisi toimia sillä asia oli saatava uudelleenkäsittelyyn pian. Saimme ohjeeksi lähestyä johtokuntaa virallisesti vastineen ja myöhemmin lisävastineen muodossa. Näiden välissä siis liiton edustaja pyysi valiokunnalta myös vastineen asiaan. Näin molemmille osapuolille annettiin mahdollisuus tuoda näkökantansa esille käsittelyä varten.

Halusimme tehdä johtokunnalle osoitetut vastineet itsemme sekä kaikkien niiden urheilijoiden puolesta, joita lajipoisto koski mutta myös osoittaaksemme, että valiokunta ei voi tehdä päätöksiään näin ison asian kohdalla näin hätäisesti. Emme olisi halunneet, saatikka että siihen olisi ollut aikaa tai energiaa, kääntyä johtokunnan puoleen mikäli asia olisi ollut muutoin selvitettävissä. Moni meistä, ja allekirjoittaneista, tuntee niin valiokuntalaiset kuin paljon muutakin kahvakuulaväkeä, joten oli selvää alusta lähtien, että mitä todennäköisemmin johtokuntaan asian vieminen aiheuttaa suuttumusta. Tämä ei voinut kuitenkaan olla syy jättää asiaa käsittelemättä. Uskoisin, että ne jotka tämän ymmärsivät eivät myöskään välittäneet vaan halusivat allekirjoittamalla tukea asiaa.

Johtokunnan 26.8.2017 kokouksen pöytäkirja ja vastineet ovat jokaisen luettavissa täällä:

https://painonnosto.fi/sites/default/files/liitetiedosto/johtokunta_5_2017_poytakirja_nettiin.pdf

https://painonnosto.fi/sites/default/files/liitetiedosto/valitus_kahvakuulavaliokunnan_paatoksesta_koskien_smlajivalikoimaa.pdf

Kahvakuulaurheilun virallisella kanavalla ei ole tiedotettu johtokunnan kokouspäätöksestä. Urheilijat, joita lajipoisto olisi koskenut, eivät tiedä asiasta jolleivat ole suljetun facebook- ryhmän jäseniä. Valiokunta on tiedottanut johtokunnan kokouksen jälkeen ainoastaan kolmen jäsenensä erosta. Vastineen tai seuraavaksi käsittelemäni avoimen kirjeen laatijoihin ei olla oltu valiokunnan puheenjohtajan taholta yhteydessä vaikka toki sitä toivoimme. Valiokunnan puheenjohtaja ei ollut johtokunnan kokouksessa.

 

Avoin kirje johtokunnalle

Kevään 2017 EM- maajoukkuevalinnat SM- kilpailujen jälkeen olivat sekavat joidenkin urheilijoiden osalta vaikka säännöt valintojen suhteen Kahvakuulaurheilun kilpatoiminnan säännöissä ovat selkeät. Avoin kirje johtokunnalle sekä valiokunnalle otettiin työn alle EM- kilpailujen jälkeen.

Halusimme kuitenkin ymmärtää uuden valiokunnan työmäärää ja uskoimme, että kirjeenvaihto valiokunnan kanssa epäselvistä valintakriteereistä olisi riittänyt. Asiat eivät silti epävirallista tietä selvinneet, päinvastoin. Emme tiedä käsiteltiinkö mitään asiaa valiokunnan kokouksissa vai selvittikö asiaa pelkästään puheenjohtaja.

1.9.2017 kaksi naisten mestaruussarjan nostajaa on edelleen virallisesti nimeämättä MM- maajoukkueeseen. Heille ei ole ilmoitettu asiasta millään tavoin henkilökohtaisesti. Edustusasiaa ei voida kuitata facebookissa.

Koimme valiokunnan suhtautumisen hankalaksi kesän mittaan ja stressi maajoukkueen asioiden hoitamisesta kasvoi sillä valiokunta halusi myös saattaa urheilijoiden tietoon ja päätäntävaltaan talouteen liittyviä vaikeuksia, jotka koskivat tulevan MM- kilpailumatkan tukemista. Tämä olisi vielä alkuvuodesta ollut ihan ok. Tätä kaikkea ei auttanut luottamustehtävissä olevien henkilöiden käytös netissä. Emme enää tienneet mitä tapahtuu tai onko valiokunnassa sellaisia henkilöitä, joihin voi tiukan paikan tullen luottaa. Edelleen, kysyimme liiton edustajalta, voimmeko tehdä asialle jotakin. Tuntui silti vastenmieliseltä lähteä aprikoimaan kuinka näin ikävät asiat voitaisiin tuoda esille siten, että ne käsiteltäisiin asiallisesti, ilman väärinkäsityksiä.

Halusimme kirjoittaa kirjeen tästä huolimatta ja vaikka tiesimme entuudestaan, että osa valiokunnan jäsenistä ei pystyisi käsittelemään asiaa kuten valiokunnan tehtävässä kuuluu tehdä. Kirjeellä ei tarkoitettu tuovan eripuraa mutta edelleen, koimme tärkeäksi saattaa johtokunnan tietoon sen, ettei valiokunta vaikuttanut mm. hoitavan tehtäviään niinkuin hyvä hallintotapa velvoittaa. Asia meni ihmisten reaktioiden edelle ja olimme valmiita tähän. 

Tässä kirje luettavaksenne.

”Haluamme saattaa Suomen Painonnostoliiton johtokunnalle tiedoksi kahvakuulamaajoukkueen valintaprosessiin sekä kahvakuulavaliokunnan toimintaan liittyviä epäkohtia vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 valiokunta on halunnut kumota aiempien valiokuntien työryhmissä valmistellut päätökset koskien maajoukkuetoimintaa. Tämä on tehty ilman järkeviä perusteluja sekä ilman työryhmätyöskentelyjä.

Maajoukkuevalinnat keväällä 2017:
Valiokunnan laatimien valintaperusteiden mukaan “Maajoukkuevalinnat tekee SPNL:n kahvakuulavaliokunta. Maajoukkueeseen valittu urheilija on oikeutettu edustamaan Suomea yhden kalenterivuoden ajan EM- ja MM-kilpailuissa.”
(http://www.kahvakuulaurheilu.net/kahvakuulaurheilun-maajoukkuevalinnat-2017/ Valintojen ajankohta)
Kuitenkin valiokunnan kokouksessa 10.3.2017 päätettiin, että ne maajoukkueeseen valitut urheilijat, jotka eivät ole tehneet B-rajaa, kuuluvat maajoukkueeseen vain EM-kisoissa. http://www.kahvakuulaurheilu.net/wp-content/uploads/2014/12/muistio-2-2017.pdf
Tästä päätöksestä ei tiedotettu urheilijoita. Kun ristiriita huomattiin, asiasta kysyttiin valiokunnalta sähköpostitse ja valiokunnan Facebook- sivuilla. Saadut vastaukset olivat erittäin ristiriitaisia ja epäselviä, välillä jopa epäasiallisia. Kirjeenvaihto ei johtanut minkäänlaiseen konkreettiseen lopputulemaan. Vasta urheilijoiden nostaessa B-rajan EM-kilpailuissa ilmoitti valiokunta maajoukkuepaikasta MM-kisoihin, mutta vain Facebook-kommentilla eli virallista päätöstä ei ole syksyyn mennessä tullut.

Maajoukkueen tilanne ennen Korean MM-kilpailuja: Vuoden 2017 IUKL:n MM- kilpailut järjestetään Koreassa marraskuussa 2017. Valiokunta on pitkin vuotta kysellyt maajoukkueen edustajilta näkemyksiä valiokunnan taloudelliseen tilanteeseen. Nostajia on pyydetty miettimään, mistä he ovat valmiita tinkimään, jotta rahoitus onnistuisi. Budjettiasiat eivät millään tavalla kuulu maajoukkueurheilijoiden päätettäväksi, vaan valiokunnalla pitäisi olla riittävä kyvykkyys tehdä budjettia koskevat päätökset itse. Tällä hetkellä on epävarmaa saako A- rajan tehnyt urheilija liiton avustuksen MM-kisamatkaan.

Maajoukkueella ei ole joukkueenjohtajaa MM-kilpailuihin, eikä hakua tähän ole avattu. Kilpailuihin on aikaa kolme kuukautta, ilmoittautumisen sulkeutumiseen kaksi. Urheilijoilla ei ole henkilöä, jonka puoleen kääntyä maajoukkueen asioissa. Valiokunnalla on nimetty maajoukkuevastaava, mutta kielimuurin takia hänen ja kansainvälisen lajiliiton välinen kommunikointi on haastavaa. Parina viime vuonna joukkueenjohtajana on toiminut venäjän kielen osaava Johanna Seppälä. Seppälä on luonut hyvän suhteen IUKL:n suuntaan ja Suomen nostajia arvostetaan. Seppälä valittiin keväällä 2017 liian myöhään tehtäväänsä, jotta joukkueen ilmoittautuminen yms. olisivat sujuneet kuten aiempina vuosina. Lisäksi joukkueenjohtajan tehtävää toimitti myös valiokunnan maajoukkuevastaava ilman tarkempaa työnjakoa, joten maajoukkueurheilijoille oli epäselvää, kumpi joukkueenjohtaja-asiaa hoitaa. Maajoukkueleirejä ei ole vuonna 2017 järjestetty valiokunnan talouteen vedoten. Aiempina vuosina leirejä on järjestetty jopa nollabudjetilla, sillä leiri on koettu maajoukkueen yhteishengen rakentamisen kannalta.
Kokouksessaan 1.8.2017 valiokunta on päättänyt muuttaa maajoukkueen valintakäytäntöjä siten että maajoukkuepaikka on vain yhdeksi arvokisaksi kerrallaan.
http://www.kahvakuulaurheilu.net/wp-content/uploads/2014/12/muistio-5-2017.pdf
Aikaisemmat valiokunnat ovat päättäneet maajoukkuepaikan pituudeksi yhden kalenterivuoden sillä perusteella että maajoukkueeseen tulisi antaa näyttömahdollisuus siten, että urheilija saa mm. tehtyä vuosisuunnitelman sekä saa sen myötä harjoittelu- ja keskittymisrauhan. Uuden päätöksen myötä tämä on käytännössä mahdotonta. Ensi vuonna maajoukkuenäyttöihin vaaditaan jatkuvaa tuloskuntoa, sillä näyttökilpailuiden ajankohta voidaan julkaistaa vain kuukauden varoitusajalla. Vuoden 2018 SM-kilpailuiden suuntaa-antava päivämäärä on alustavasti tiedossa, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan naisten mestaruussarjaan ei kv-näyttöjä voi ko. kilpailuissa antaa. Tämän päätöksen seurauksena kv-arvokisoihin naisten mestaruussarjaan lähetettävä edustaja (1/painoluokka) ratkaistaan kansallisen tason kilpailuissa. Vielä ei ole tiedossa, että miten valiokunta aikoo esimerkiksi ratkaista valinnan tasatuloksen näyttökilpailuissa antaneiden nostajien kesken. Arvostetuin kansainvälinen kahvakuulaliitto on IUKL (International Union of Kettlebell Lifting) ja IUKL:n kilpailuissa nostavat maailman parhaat kahvakuulaurheilijat. Tähän liittoon Suomen Painonnostoliitto kuuluu ja IUKL:n kilpailuissa nostavat suomalaiset maajoukkuenostajat. Vuoden 2017 kahvakuulavaliokunta on toistuvasti tuonut esille, että haluaa toimia toisin kuin IUKL. Muita kuin henkilökohtaisia preferenssejä tähän ei ole. Tämä on aiheuttanut hämmennystä niin maajoukkueurheilijoiden kuin muiden lajin parissa toimivien keskuudessa. Maajoukkueurheilijoiden osallistuminen kyseisen liiton kv-kilpailuihin ja kansainvälisen urheilu-uran luominen ei ole millään tavoin este kahvakuulaurheilun kehittämiselle myös muutoin.
Edellä mainitut asiat ovat vaikuttaneet paljon urheilijoiden motivaatioon. Urheilijat ovat joutuneet laatimaan vastineita ja pohtimaan valiokunnan asioita oman harjoittelunsa kustannuksella. Osa on myös harkinnut urheilu-uran lopettamista. Joitakin paljon aikaan saavia henkilöitä on jäänyt pois seuratoiminnasta lajin sisäisten ristiriitojen takia. Monet maajoukkueurheilijat ja seuratoiminnassa olevat henkilöt eivät luota tällä hetkellä juuri lainkaan valiokunnan toimintaan kahvakuulaurheilun parhaaksi. Luottamuspulaan on vaikuttanut muun muassa valiokunnan puheenjohtajan sekä erään valiokuntalaisen käytös sosiaalisessa mediassa sekä ristiriitaisuus tiedottamisessa. Valiokunnan kokouskäytännöistä on noussut negatiivinen mielikuva, päätökset viedään läpi liian pikaisesti. Suuristakaan linjanvedoista ei ole koottu työryhmiä pohtimaan vaikutuksia etukäteen eikä seuratoimijoita ole kysytty mukaan keskusteluun.

Toivoisimme johtokunnan puuttuvan kahvakuulavaliokunnan hätiköivään ja urheilijoille epäedulliseen tapaan tehdä päätöksiä.

Maajoukkueen mestaruussarjan nostajat:
Minna Salokannel
Kirsi Suomela
Taija Merisalo
Maajoukkueen joukkueenjohtaja Johanna Seppälä

 

Valiokunta julkaisi kirjeen netin yleisönosastoksi luokiteltavassa facebook- ryhmässä ennen johtokunnan kokousta, jossa lajipoistoasia käsiteltäisiin. Valiokunta ei tuonut esille millään tavoin, mistä kirje oli heille tullut, se vain buutattiin ulos. Kommentoinnit kirjeeseen postauksen jälkeen jätettiin valiokunnan osalta huomioimatta vaikka selvästi lukijoilla ei ollut käsitystä mistä on kyse. Osa facebook- ryhmäläisistä hermostui mm. siitä, että johtokunta tekisi päätöksiä kirjeen perusteella.

 

 

Miltä nyt tuntuu?

Huolimatta siitä, että vuosien varrella olen ollut tekemisissä suoraan tai epäsuorasti kahvakuulaurheilun aktiivien, nostajien, tuomareiden ja muiden lajin parissa harrastavien kanssa, ja tottunut milloin minkäkinlaiseen kiukutteluun tai vähättelyyn, olen todella hämmentynyt siitä, millä tavoin tämä on mennyt tunteisiin. Me otimme erittäin vaikeat asiat esille niin hyvin kuin ikinä osasimme koska ei ollut tarvetta muuhun kuin epäkohtien esille tuomiseen. 

Kukaan ei ole koskaan, missään tilanteessa, edes virheen sattuessa, vastuussa siitä miten toinen aikuinen ihminen käyttäytyy. Pohdimme esilletuotavat asiat viimeisen päälle, emme siis ole millään tavalla syyllisiä siihen, miten kukakin asiaan suhtautuu. Jokainen meistä seisoo sanojensa takana.

Tällä hetkellä meidät kuitenkin on syyllistetty siitä, että valiokunnassa luottamustehtävässä olevat, aikuiset ihmiset ovat loukkaantuneet ja jättäneet tehtävänsä ja netissä on jälleen vielä valiokunnan jäsenenä käyttäydytty toisin kuin mitä me toivoisimme valiokunnan jäsenen käyttäytyvän. En halua uskoa, että tekään toivotte.

Kuinka moni teistä, jotka nyt olette meitä syyllistämässä, haluaisitte esittää vaikkapa minulle, kuinka tämä kaikki olisi pitänyt hoitaa?

Oletteko todella sitä mieltä, että valiokunta on toiminut viimeistään nyt niinkuin sen kuuluu? 

Onko teistä hyvä asia, että valiokunnan puheenjohtaja jättää kahden henkilön kanssa jäljelle jääneet valiokuntalaiset hoitamaan kolmestaan tehtäviään tällaisen mekkalan jälkeen? Mitä jos kaikkien edellisten vuosien valiokunnat olisivat kiukuspäissään hajonneet kun esille on tuotu epäkohtia? Valiokunnassa tai muissa luottamustehtävissä vuosien saatossa olleet tietävät, että tehtäviin kuuluu hoitaa myös asioita mitä “kentältä” tulee omien ideoiden lisäksi. En itse voi kuvitella, että olisin eronnut tehtävästäni silloin kuin tulosrajatyöryhmän työtä arvosteltiin.

Te, samat ihmiset, olitte silloinkin äänessä.

Tuntuu käsittämättömältä, että kommentoitte asiaa julkisesti siten, että sekä allekirjoittaneet että avoimen kirjeen laatineet on asetettu lähes idiootin asemaan. Tuomitsette meidät ja loukkaannutte aikuisten ihmisten puolesta ja vielä kehtaatte tuoda sen käytöksellänne esiin eli ette lopulta ole yhtään sen parempia. Kysymättä lainkaan lähtökohtiamme.

Silloin kun epäselvyyksiä halutaan selvittää, ne tehdään mahdollisimman virallisesti, jotta vältyttäisiin huutelulta. Nyt tämän jälkipyykin pesee epätietoinen “kentän ääni” koska valiokunta ei ota tapahtuneesta mitään vastuuta.

 

Saanko pyytää jotain?

Korean MM- kilpailuihin on aikaa vajaa kolme kuukautta. Pyysimme johtokuntaa, ja sitä ennen valiokuntaa, käsittelemään asiat pikaisesti sillä urheilijoina ja valmentajina halusimme keskittymisrauhan päätöksen jälkeen. Meille on kunnia-asia edustaa Suomea ja haluamme tehdä sen aina mahdollisimman hyvin. Kaikille maajoukkueessa se on tärkeää. 

Ymmärrättekö, miltä urheiljoista tuntuu nyt kun pitäisi keskittyä kauden päätavoitteeseen ja mitätöitte netissä maajoukkue-edustajat ja kyseenalaistatte mm. matkakorvausasian?

Itseasiassa, kukaan ei ole kysynyt miltä meistä allekirjoittaneista tai avoimen kirjeen laatijoista tuntuu. Vaikka et olisi kv- tasosta haaveileva kahvakuulaurheilija, niin olisiko mahdotonta asettua hetkeksi meidän asemaan, jotta oikeasti käsittäisitte, mistä tässä on kyse? 

Tänä vuonna tehtävissään olleet, ja jääneet, valiokuntalaiset ovat erinomaisia jokainen omalla tavallaan ja olisi harmi mikäli näitä taitoja ei voitaisi valjastaa lajin parhaaksi. Valiokunta 2017 on ollut esimerkillinen lajin markkinoinnin parantamisessa ja mm. virtuaaliliiga on ehkä parasta mitä kahvakuulakuntoilijalle voidaan tarjota. Avoimuus, jota tuotiin esille suunnitelmassa alkuvuodesta, olisi vain pitänyt pitää maaliin asti. Edellisen vuoden valiokunnan puheenjohtaja sekä liiton edustaja olisivat myös varmasti olleet käytössä esim. budjetin laatimisen suhteen.

En halua kommentoida johtokunnalle toimittamiamme vastineita tai avointa kirjettä netissä missään tämän jälkeen. Olen valmis puhumaan asiasta kasvotusten tai puhelimitse MM- kilpailujen jälkeen. Antakaa maajoukkueelle keskittymisrauha ja ottakaa minuun yhteyttä mikäli vielä tämän postauksenkin jälkeen jokin on epäselvää. Minä kyllä kannan vastuun siitä mitä teen ja sanon. Olen halukas puhumaan ja jakamaan ajatuksia kisapaikoilla silloin kun en itse ole keskittymässä suoritukseen. Olen oikeasti käytettävissä mikäli vain jossain asiassa urheilun suhteen voin auttaa. Pitää vaan olla pokkaa tulla jutuille, loppu sujuu itsestään.

Lisäksi pyydän, ettei kukaan tykkää tästä postauksesta. Olen ihan hullun väsynyt nappuloiden takana huuteluun.